Oliver App Marketplace

Oliver apps bring the functionality you want directly to the Oliver POS Register and Kiosk.

Don't see the Oliver app you need?

Reach out to us to get the Oliver app you need built. The starting point can be a WordPress plugin or any other tool that would make your business operations easier.
Mga plugin ng Oliver
Mga plugin ng Oliver

Sell the way you want to with Oliver apps

With Oliver apps, you can bring whatever functionality you need straight to Oliver POS, Kiosk, and Sites.

Madaling gamitin

Oliver apps can be activated and configured in seconds

Madaling mag tweak

Tweak an existing Oliver app as you see fit

Madaling mabuo

Build apps in any or even no programming language

Abot kayang

Oliver apps are available as soon as you purchase the Pro plan

The starting point for an Oliver app

The inspiration for an Oliver app can come from many sources, including:
  • Pagdadala ng pag andar ng iyong online na tindahan sa Oliver POS
  • Pag digitize ng reference material na regular na ginagamit ng mga tauhan
  • Pagbuo ng isang mas mahusay na karanasan sa pagbili ng omnichannel para sa mga customer
Oliver App
Oliver developer

Build apps any way you want to

Whether you're a developer or not, you can build custom Oliver apps with any (or no) programming language. As an example, you can use a WordPress site builder to design something that can be loaded in the Oliver Register.

Suporta na maaasahan mo

Sa piling ni Oliver, nasa mabuting kamay ka
Suporta sa Customer
Makipag usap sa isang Oliver support agent
Ang koponan ng suporta ng Oliver ay magagamit 24/7 at nag aalok ng libreng onboarding at demo na tawag.
Tingnan ang aming Knowledge Base
Ayaw mo bang maghintay Basahin ang aming knowledge base para malaman kung nasagot na ang iyong tanong.

Buy a new device, get a free LIFETIME subscription!