7 sätt som småföretag gynnar samhället

6 februari 2024

Vissa säger att småföretagen är ryggraden i vårt land. Det finns så många sätt som småföretag gynnar samhället på; de skapar jobb för lokalbefolkningen, de uppmuntrar ekonomisk tillväxt, de minskar miljöpåverkan – för att bara nämna några. Som ett litet företag själva, vi vet ibland att kampen för att konkurrera med de stora varumärkena och att sticka ut bland mängden kan verka nästan omöjlig. Men vi vill se dig lyckas. Så här är en liten boost – här är 7 sätt din småföretag hjälper ditt lokala samhälle.

De skapar arbetstillfällen

Enligt Kanadas regering, småföretag sysselsatte 8,4 miljoner kanadensare, eller 69,9% av arbetskraften. Likaså enligt Fundera, småföretag står för 64% nya jobb i USA. Ett av de viktigaste sätten för småföretag att gynna samhället är uppenbarligen genom att skapa jobbtillväxt och ge lokalbefolkningen arbetstillfällen – en övergripande positiv faktor när det gäller en sund ekonomi och ett lyckligt samhälle.

7 sätt som småföretag gynnar samhället
7 sätt som småföretag gynnar samhället 4

De får mer pengar att cirkulera i den lokala ekonomin

När kunder hyllar ett lokalt företag kommer det mesta av pengarna de spenderar att cirkulera tillbaka till det lokala samhället. Små företag tenderar att lägga ut entreprenad med andra lokala företag – till exempel om ett lokalt kafé vill hitta en grafisk designer för att skapa en ny logotyp för sitt företag, eller om en lokal återförsäljare behöver investera i några renoveringar, är de små företagen fler kommer sannolikt att söka upp ett annat litet företag i sitt närområde istället för att gå med ett stort företag.

På samma sätt tenderar småföretagare själva att handla lokalt också, som ett sätt att uppmuntra andra runt omkring dem att göra detsamma. Ägare till småföretag tenderar att äta på lokala restauranger och handla hos lokala återförsäljare och uppmuntrar ofta sina vänner och familj att anta samma attityd. Lönerna de tjänar som företagare återvänder till de samhällen de kom ifrån – vilket uppmuntrar ekonomisk tillväxt.

De håller skatter nära hemmet

På samma sätt är ett av sätten som småföretag gynnar samhället på att skatterna hamnar tillbaka i samhället. Skatter som betalas till småföretag som t.ex MOMS, och de lokala skatterna som betalas av småföretag, slutar med att betala för samhällsförbättringar som skolor, grönområden, kollektivtrafik och hälsovård. Omvänt kanske skatter som betalas till stora företag, eller när du handlar online, inte stannar inom den lokala kretsen. 

hur småföretag gynnar samhället genom att bygga en gemenskapsidentitet
7 sätt som småföretag gynnar samhället 5

De bygger gemenskapsidentitet

Ett annat sätt som småföretag gynnar samhället är att de blir representanter för sitt samhälle. De speglar de samhällen som de kommer ifrån – efter att ha grundats av lokala entreprenörer och underhållits av lokala anställda, är små företag ett porträtt av lokalområdet. Likaså blir dessa verksamheter en del av det lokala landskapet.

Tänk på det så här – om du går längs gatorna i centrum eller stadskärnan skapar ensemblen av restauranger, kaféer och butiker den unika atmosfären och charmen i din stad. De lockar turister och gör lokalbefolkningen stolta över var de bor. Små företag är en del av samhället på ett sätt som stora företag helt enkelt inte är.

De är engagerade i samhället

Som helhet tenderar småföretag och deras ägare att vara mer involverade i sina samhällen. Små företag är mer benägna att bidra till välgörenhetsorganisationer, särskilt lokala. Små Biz-trender finner att 52% av småföretag donerar till välgörenhet. Småföretagare tenderar också att sponsra, organisera och vara värd för lokala evenemang för att upprätthålla en livlig gemenskap. Plus, som tidigare nämnts, att ge lokalbefolkningen jobbmöjligheter är ett annat sätt att småföretag hjälper samhället.

De förnyar och diversifierar den lokala marknaden

För att sticka ut bland mängden måste små företag vara innovativa och unika. De måste göra något annat än sina konkurrenter, annars riskerar de att försvinna. Det är därför de flesta framgångsrika företagare tenderar att vara innovativa, kreativa entreprenörer med en unik idé. 

Detta uppmuntrar inte bara till mer innovation och tillväxt inom samhället, utan det skapar också en mer mångsidig marknad. Om dina lokala företag erbjuder något unikt, ökar det turistattraktionen i ditt område, ger ditt samhälle en mer distinkt personlighet och en mångsidig marknadsplats leder också till välbetjänade och nöjda kunder.

hur småföretag gynnar samhället
7 sätt som småföretag gynnar samhället 6

De är bättre för miljön

Ditt företag är också bra för miljön! Vem visste att det fanns så många sätt som småföretag gynnar samhället på?

För det första tenderar lokala företag att etablera sig i redan existerande byggnader. Större företag och företag får ofta infrastruktur byggd för dem – vilket leder till mindre grönområden i samhället och mer skadliga material. Småföretag tar inte mer plats – de använder det utrymme som redan finns där, vilket är vad miljövård handlar om.

Dessutom tenderar små företag också att bära lokalt producerade produkter, eller produkter från mindre tillverkare, som båda har mycket mindre miljöpåverkan.

Slutligen, småföretag tenderar att vara i samhällscentra där det är vanligare att gå eller cykla. Detta innebär att färre kunder och anställda kommer att behöva köra för att komma åt verksamheten.

Slutsats

Sammanfattningsvis är små företag hjärtat och själen i våra samhällen. Ditt företag bidrar till ditt lokala samhälle på sätt som du förmodligen aldrig ens tänkt på. Kan du tänka dig några andra sätt som småföretag bidrar till samhället? Låt oss veta!

Köp en ny enhet, få ett gratis LIFETIME-abonnemang!

sv_SESwedish