Datasäkerhet: bästa praxis för ditt POS-system

9 januari 2024

POS-system har blivit det bästa valet för många företag. Denna popularitet kommer dock till en kostnad, eftersom dessa system har blivit främsta mål för cyberbrottslingar som försöker utnyttja sårbarheter och äventyra känslig kunddata.

Att följa branschstandardriktlinjer är viktigt för att säkerställa säkerheten för ditt POS-system och skydda dina kunder och ditt företag. Även om det inte krävs enligt lag, tillhandahåller PCI Security Standards Council en omfattande guide som kallas Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) för företag att följa.

Den här artikeln kommer att diskutera bästa praxis för att stärka ditt POS-systems datasäkerhet och utforska PCI DSS-rekommendationen för POS-datasäkerhet.

Best Practices för datasäkerhet för ditt POS-system

Här är åtta bästa metoder för datasäkerhet för att skydda ditt POS-system:

1. Övervaka POS-aktivitet genom rapportanalys

Visste du att du kan automatisera rapporter på ditt POS-system? Modern POS programvara låter dig schemalägga dagliga, veckovisa eller månatliga rapporter som beskriver transaktioner, lagerförändringar och anställdas aktiviteter. Att regelbundet granska dessa rapporter kan hjälpa dig att upptäcka oegentligheter mycket snabbare.

2. Skydda kortinnehavarens PIN-koder

Många POS-systemrelaterade cyberattacker orsakas av sårbarheter i kortinnehavarens personliga identifieringsnummer (PINs) skyddsmetoder. För att bekämpa detta, överväg att använda end-to-end-kryptering för all PIN-dataöverföring. Du bör också lagra PIN-koder på en separat säker plats från själva POS-systemet, helst i en hårdvarusäkerhetsmodul.

3. Använd starka lösenord och uppdatera dem regelbundet

Att ha ett starkt lösenord är grunden för alla datasäkerhetsstrategier, och detta gäller även för POS-system. Du bör välja ett komplext lösenord som innehåller en kombination av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. Undvik lätt gissa lösenord som "123456" eller "lösenord".

4. Segmentera ditt nätverk

Att segmentera ditt nätverk innebär att dela upp det i isolerade undernätverk, vart och ett med begränsad åtkomst till andra segment. Denna praxis hjälper till att begränsa potentiella säkerhetsintrång och begränsar angripares sidorörelse inom ditt nätverk.

Dina POS-system bör vara på ett separat nätverkssegment från andra mindre säkra enheter. Om du gör det kan du minimera risken för ett intrång i ett område eller begränsa ett enskilt brott från att påverka hela nätverket.

5. Uppdatera och korrigera din POS-programvara regelbundet

Cyberhot utvecklas ständigt och sårbarheter i din POS-programvara kan uppstå med tiden. För att ligga steget före dessa hot är det absolut nödvändigt att uppdatera och korrigera din POS-programvara regelbundet. 

6. Genomför säkerhetsrevisioner

Periodvis, anställ säkerhetsexperter från tredje part att utföra säkerhetsrevisioner och sårbarhetsbedömningar på ditt POS-system. Dessa experter kan identifiera svagheter i ditt system och rekommendera förbättringar för att förbättra säkerheten.

7. Implementera användaråtkomstkontroller

Att begränsa åtkomsten till ditt POS-system genom att tilldela unika inloggningsuppgifter till varje anställd är avgörande för att upprätthålla datasäkerheten för din POS. Ge olika åtkomstnivåer baserat på deras roller och ansvar.

Till exempel bör kassörer endast ha tillgång till transaktionshantering, medan chefer kan ha tillgång till känsliga rapporter och administrativa funktioner. Granska och uppdatera regelbundet användaråtkomstbehörigheter för att säkerställa att de överensstämmer med anställdas jobbfunktioner.

8. Utbilda din personal om säkerhetsmedvetenhet

I slutändan beror säkerheten för dina POS-system på dina anställdas vaksamhet och medvetenhet. Investera i säkerhetsutbildning och medvetenhetsprogram för att utbilda din personal om de senaste hoten och bästa praxis. Lär dem att känna igen sociala ingenjörsförsök, nätfiske-e-postmeddelanden och andra vanliga taktiker som används av cyberbrottslingar.

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) POS säkerhetschecklista

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) är en uppsättning omfattande riktlinjer utformade för att skydda betalkortsinformation och upprätthålla integriteten hos POS-system. Denna standard har en revisionschecklista för POS-säkerhet. Här är en översikt över POS-säkerhetschecklistan:

1. Upptäck manipulering och säkerhetsintrång

Var uppmärksam på alla tecken på manipulering som kan äventyra ditt POS-systems säkerhet. För att göra detta effektivt, håll utkik efter indikatorer som trasiga packningar, saknade skruvar eller ovanliga kablar på din POS-enhet.

Förekomsten av sådana anomalier är en röd flagga för potentiella säkerhetsöverträdelser. Genomför dagliga rutininspektioner av dina anläggningar för att proaktivt identifiera kortläsande enheter eller obehörig utrustning innan illvilliga aktörer kan utnyttja dem.

2. Personalmedvetenhet och vaksamhet

Att säkerställa integriteten hos ditt POS-system innebär också att fokusera på din personal. Prioritera noggrann personalkontroll och due diligence under anställningsprocessen, eftersom bedragare kan försöka infiltrera din organisation inifrån och utifrån.

Träna dina anställda att regelbundet verifiera terminalens serienummer och PIN-kod för att bekräfta att de inte har manipulerats eller ändrats.

3. Utrustning och nätverkssäkerhet

Genomför stränga säkerhetsåtgärder när tekniker besöker din plats för reparationer eller underhåll. Kräv att de loggar in och bekräftar sin identitet med fotolegitimation. 

Du bör också se till att de åtföljs av din personal under allt arbete med PIN-kod. Detta är särskilt viktigt för oanmälda besök. Slutligen, undersök kablarna som är anslutna till enheten för eventuell icke-standardiserad eller misstänkt utrustning efter teknikerbesöken.

4. Fysiska säkerhetsåtgärder 

Förbättra den fysiska säkerheten för dina POS-enheter genom att säkert montera PIN-kuddar på disken eller placera dem utom räckhåll för obehöriga. Se till att säkerhetskameror har fri sikt till alla POS-enheter och PIN-kodterminaler för att hjälpa till vid undersökningar om ett säkerhetsbrott inträffar.

Skydda dessutom säkerhetskopierade POS-enheter för att förhindra obehörig åtkomst, och ändra alltid standardadministratörslösenordet för POS-enheten till ett starkt, unikt.

5. Incident Response Protocol

Om du misstänker ett säkerhetsintrång eller manipulering måste du agera omedelbart. Kontakta relevanta avdelningar så snart du upptäcker bevis på manipulering eller utbyte av enhet, eftersom snabb rapportering och snabba svarsåtgärder kan hjälpa till att mildra potentiella skador och stärka säkerheten för ditt POS-system.

Slutsats

Som antagandet av POS-appar och systemen fortsätter att växa, så även behovet av robusta datasäkerhetsmetoder. 

Genom att följa de bästa metoderna som beskrivs i den här artikeln och följa branschstandarder som PCI-DSS kan du minimera riskerna förknippade med POS-systems sårbarheter, skydda dina kunders data och säkerställa fortsatt framgång för ditt företag i en allt mer digital värld. Vill du förbättra din verksamhet online? Överväg att konsultera en professionell länkbyggande byrå att hjälpa.

sv_SESwedish