Öka ROI med effektiv POS

2 februari 2024

Har du någonsin funderat på de mekanismer genom vilka företag noggrant övervakar transaktioner, orkestrerar lagernivåer och vidmakthåller konsumentnöjdhet? Fördjupa dig i området för försäljningsställen (POS). Men vad är kärnan i en POS, och hur sammanflätas avkastningen på investeringen (ROI) så centralt i denna gobeläng?

Upplösning av POS

I sin kärna är en POS-utrustning inte bara en kanal för monetära utbyten. Det är en intrikat koppling där kunder betalar avgifter för varor eller erbjudanden inom din anläggning. Långt ifrån att vara enbart en ekonomisk sammanställningsenhet, är det en omfattande orkestrering som sammanställer transaktionsregister, lagerdata och kundunderrättelser. Föreställ dig det som den pulserande kärnan i ett merkantilt företag.

ROI:s betydelse

ROI, en akronym för Return on Investment, kvantifierar överskott eller underskott som uppstått från en utgift, jämförd med det kapital som används. När man tar upp ämnet POS, är det en strävan att förstå omfattningen av värdet av din POS-apparat erbjuder i förhållande till sina utgifter.

Beräknar ROI för POS-försäljning

Att förstå avkastningen på ditt POS-system är avgörande för alla företag. Det låter dig mäta effektiviteten av din investering och fatta välgrundade beslut om framtida uppgraderingar eller ändringar. Här är en steg-för-steg-guide om hur man beräknar den faktiska avkastningen på POS-försäljning:

1. Bestäm den initiala investeringen

Innan du kan beräkna ROI måste du veta hur mycket du har investerat. Detta inkluderar:

 • Kostnad för POS-hårdvaran (terminaler, skannrar, skrivare, etc.)
 • Programvarulicenser eller prenumerationsavgifter
 • Utbildningskostnader för personal
 • Eventuella ytterligare tillbehör eller integrationer

2. Beräkna de direkta fördelarna

Nästa steg är att fastställa de direkta ekonomiska fördelarna från POS-systemet. Detta kan inkludera:

 • Ökad försäljning på grund av snabbare utcheckningar eller merförsäljningsfunktioner
 • Besparingar från minskade personaltimmar (tack vare automatiserade processer)
 • Minskat lagerslöseri på grund av bättre lagerhantering

3. Tänk på de indirekta fördelarna

Även om dessa kanske inte har ett direkt ekonomiskt värde, kan indirekta fördelar påverka avkastningen avsevärt. Exempel inkluderar:

 • Förbättrad kundnöjdhet leder till återkommande affärer
 • Förbättrat beslutsfattande från försäljning och lageranalys
 • Minskning av fel, vilket leder till färre återbetalningar eller byten

4. Sätt ihop allt

Använd nu följande formel för att beräkna ROI:

roi cal

Var:

 • Nettovinst från POS = direkta förmåner + monetärt värde på indirekta förmåner
 • Kostnad för POS = initial investering

Om till exempel den årliga nettoavkastningen från ditt POS-system skulle uppgå till $50 000, med ett inledande utlägg på $10 000, skulle din ROI visa sig som:

Detta avgränsar att för varje monetär enhet som kanaliseras in i POS-systemet, skördades en lukrativ avkastning på $4.

beräkna pos

5. Analysera och justera

Genom att regelbundet beräkna din ROI kan du spåra prestandan för ditt POS-system. Om ROI är lägre än förväntat kan det vara dags att överväga att utbilda personalen bättre, uppgradera systemet eller integrera fler funktioner.

En viktig komponent för att maximera POS ROI

Medan kärnan POS spelar en avgörande roll för att förbättra avkastningen på investeringen, är associerade med dessa system lika viktiga. Dessa tillbehör kompletterar inte bara funktionaliteten hos den primära hårdvaran utan optimerar också den övergripande användarupplevelsen, både för kunder och personal. Låt oss gräva djupare in i betydelsen av dessa tillbehör och hur de bidrar till att maximera avkastningen på investeringen.

Betydelsen av POS

POS-tillbehör omfattar ett brett utbud av verktyg och utrustning utformade för att stödja och förbättra det primära POS-systemet. Dessa kan inkludera streckkodsläsare, kvittoskrivare, kassalådor, kortläsare och till och med kundvända skärmar.

 1. Streckkodsläsare: Dessa enheter påskyndar kassaprocessen genom att snabbt läsa produktinformation, minska manuella inmatningsfel och säkerställa korrekt fakturering. Med snabbare utcheckningar kan företag betjäna fler kunder på kortare tid, vilket leder till ökad försäljning och kundnöjdhet.
 2. Kvittoskrivare: Att ge kunderna en påtaglig dokumentation av sina köp är inte bara en artighet utan ofta ett krav. Moderna kvittoskrivare är snabba, effektiva och kan till och med stödja digitala kvitton, som är miljövänliga och föredras av många kunder.
 3. Kassalådor: Medan digitala betalningar ökar, är kontanttransaktioner fortfarande vanliga i många regioner. Säkra och organiserade kassalådor säkerställer att kontanthanteringen är effektiv och minskar avvikelser i slutet av dagen.
 4. Kortläsare: Med ökningen av digitala betalningar är det viktigt att ha en pålitlig kortläsare. Moderna kortläsare stöder en mängd olika betalningsmetoder, inklusive kredit-/betalkort, NFC-betalningar och mobila plånböcker, vilket ger kunderna en flexibel betalningsupplevelse.
 5. Kundvända skärmar: Dessa skärmar låter kunderna se sina föremål som skannas, det totala beloppet och eventuella rabatter. Det främjar transparens och förtroende, vilket leder till en mer positiv kundupplevelse.

ROI Boost från POS

Att investera i högkvalitativa POS kan leda till en direkt ökning av ROI på flera sätt:

 • Effektivitet och hastighet: Som nämnts kan streckkodsläsare och kortläsare påskynda kassaprocessen avsevärt. Denna effektivitet kan leda till kortare köer, snabbare service och i slutändan mer försäljning.
 • Noggrannhet: Manuella inmatningsfel kan leda till ekonomiska förluster och missnöje hos kunder. Tillbehör som streckkodsläsare säkerställer korrekt fakturering, vilket minskar risken för fel och potentiella återbetalningar eller tvister.
 • Förbättrad kundupplevelse: En sömlös kassaupplevelse, komplett med möjligheten att välja mellan olika betalningsmetoder och få ett tydligt specificerat kvitto, kan avsevärt förbättra kundens uppfattning om verksamheten. Nöjda kunder är mer benägna att återvända och rekommendera verksamheten till andra.
 • Operationell effektivisering: Tillbehör spelar en avgörande roll för att effektivisera verksamheten. Till exempel kan en integrerad kassalåda automatiskt registrera kontanttransaktioner, vilket gör avstämningar i slutet av dagen smidigare.

sv_SESwedish