Zabezpečení dat: Nejlepší postupy pro váš pokladní systém

9. ledna 2024

Pokladní systémy se staly pro mnoho firem oblíbenou volbou. Tato popularita má však svou cenu, protože tyto systémy se staly hlavním cílem kyberzločinců, kteří se snaží zneužít zranitelnosti a ohrozit citlivé údaje zákazníků.

Pro zajištění bezpečnosti pokladního systému a ochranu vašich zákazníků a vašeho podniku je nezbytné dodržovat standardní pokyny. Ačkoli to není zákonem vyžadováno, Rada pro bezpečnostní standardy PCI poskytuje komplexního průvodce, tzv. Standard zabezpečení dat v odvětví platebních karet (PCI DSS) pro podniky, které je třeba následovat.

V tomto článku se budeme zabývat osvědčenými postupy pro posílení zabezpečení dat pokladního systému a prozkoumáme doporučení PCI DSS pro zabezpečení dat pokladních systémů.

Nejlepší postupy zabezpečení dat pro váš pokladní systém

Zde je osm osvědčených postupů zabezpečení dat, které vám pomohou ochránit pokladní systém:

1. Sledování činnosti POS prostřednictvím analýzy zpráv

Věděli jste, že můžete automatizovat hlášení v pokladním systému? Moderní Pokladní software umožňuje naplánovat denní, týdenní nebo měsíční reporty, které podrobně popisují transakce, změny v zásobách a činnosti zaměstnanců. Pravidelná kontrola těchto sestav vám pomůže mnohem rychleji odhalit nesrovnalosti.

2. Ochrana PIN kódů držitelů karet

Mnoho kybernetických útoků souvisejících s pokladními systémy je způsobeno zranitelností v postupech ochrany osobních identifikačních čísel (PIN) držitelů karet. V rámci boje proti tomu zvažte použití end-to-end šifrování pro všechny přenosy dat PIN. PIN kódy byste také měli ukládat na odděleném zabezpečeném místě od samotného pokladního systému, ideálně v hardwarovém bezpečnostním modulu.

3. Používejte silná hesla a pravidelně je aktualizujte

Silné heslo je základem každé strategie zabezpečení dat, což platí i pro pokladní systémy. Měli byste zvolit složité heslo, které obsahuje kombinaci velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků. Vyhněte se snadno uhodnutelným heslům typu "123456" nebo "heslo".

4. Segmentace sítě

Segmentace sítě zahrnuje její rozdělení na izolované dílčí sítě, z nichž každá má omezený přístup k ostatním segmentům. Tento postup pomáhá omezit potenciální narušení bezpečnosti a omezuje boční pohyb útočníků v síti.

Pokladní systémy by měly být v odděleném síťovém segmentu od ostatních méně bezpečných zařízení. Tímto způsobem lze minimalizovat riziko narušení v jedné oblasti nebo omezit možnost, aby jediné narušení ovlivnilo celou síť.

5. Pravidelně aktualizujte a opravujte pokladní software

Kybernetické hrozby se neustále vyvíjejí a časem se mohou objevit zranitelná místa v pokladním softwaru. Chcete-li mít před těmito hrozbami náskok, je nutné pokladní software pravidelně aktualizovat a opravovat. 

6. Provádění bezpečnostních auditů

Pravidelně najímejte bezpečnostní experti třetích stran provádět bezpečnostní audity a hodnocení zranitelnosti vašeho pokladního systému. Tito odborníci mohou identifikovat slabá místa vašeho systému a doporučit zlepšení pro zvýšení bezpečnosti.

7. Zavedení řízení přístupu uživatelů

Omezení přístupu k pokladnímu systému přiřazením jedinečných přihlašovacích údajů každému zaměstnanci je zásadní pro zachování bezpečnosti dat pokladního systému. Udělujte různé úrovně přístupu na základě jejich rolí a odpovědností.

Například pokladní by měli mít přístup pouze ke zpracování transakcí, zatímco manažeři mohou mít přístup k citlivým výkazům a administrativním funkcím. Pravidelně kontrolujte a aktualizujte přístupová oprávnění uživatelů, abyste zajistili jejich soulad s pracovními funkcemi zaměstnanců.

8. Vzdělávejte své zaměstnance v oblasti bezpečnostního povědomí

Bezpečnost pokladních systémů závisí na ostražitosti a informovanosti vašich zaměstnanců. Investujte do bezpečnostních školení a osvětových programů, abyste své zaměstnance seznámili s nejnovějšími hrozbami a osvědčenými postupy. Naučte je rozpoznávat pokusy o sociální inženýrství, phishingové e-maily a další běžné taktiky používané kyberzločinci.

Kontrolní seznam zabezpečení platebních karet PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) na prodejních místech

Standard zabezpečení dat v odvětví platebních karet (PCI DSS) je soubor komplexních pokynů určených k ochraně informací o platebních kartách a zachování integrity pokladních systémů. Tento standard má kontrolní seznam pro audit zabezpečení POS. Zde je přehled kontrolního seznamu zabezpečení pokladen:

1. Odhalení neoprávněné manipulace a narušení bezpečnosti

Dávejte pozor na jakékoli známky neoprávněného zásahu, které by mohly ohrozit zabezpečení vašeho pokladního systému. Za tímto účelem si dávejte pozor na indikátory, jako jsou porušená těsnění, chybějící šrouby nebo neobvyklé kabely na pokladním zařízení.

Přítomnost takových anomálií je varovným signálem pro možné narušení bezpečnosti. Provádějte každodenní rutinní kontroly svých zařízení, abyste proaktivně identifikovali zařízení pro čtení karet nebo neautorizovaná zařízení dříve, než je budou moci zneužít záškodníci.

2. Informovanost a ostražitost personálu

Zajištění integrity pokladního systému zahrnuje také zaměření na personál. Upřednostněte důkladné prověřování zaměstnanců a náležitou péči při jejich přijímání, protože podvodníci se mohou pokusit proniknout do vaší organizace zevnitř i zvenčí.

Proškolte své zaměstnance, aby pravidelně kontrolovali sériová čísla terminálu a bloku PIN a ověřili si, že s nimi nikdo nemanipuloval nebo je nezměnil.

3. Zabezpečení zařízení a sítě

Zavedení přísných bezpečnostních opatření při návštěvě techniků za účelem opravy nebo údržby. Vyžadujte, aby se přihlásili a potvrdili svou totožnost průkazem s fotografií. 

Měli byste také zajistit, aby je při práci na PIN podložkách doprovázeli vaši zaměstnanci. To je obzvláště důležité při neohlášených návštěvách. Nakonec po návštěvě technika zkontrolujte kabely připojené k zařízení, zda neobsahují nestandardní nebo podezřelé vybavení.

4. Fyzická bezpečnostní opatření 

Zvyšte fyzickou bezpečnost pokladních zařízení bezpečnou montáží PIN bloků na pult nebo jejich umístěním mimo dosah neoprávněných osob. Zajistěte, aby bezpečnostní kamery měly volný výhled na všechna pokladní zařízení a terminály s PIN bloky, abyste mohli pomoci při vyšetřování, pokud dojde k narušení bezpečnosti.

Kromě toho zabezpečte záložní pokladní zařízení, abyste zabránili neoprávněnému přístupu, a vždy změňte výchozí heslo správce pokladního zařízení na silné a jedinečné.

5. Protokol o reakci na incident

Pokud máte podezření na narušení bezpečnosti nebo manipulaci, musíte okamžitě jednat. Jakmile objevíte důkazy o neoprávněné manipulaci nebo výměně zařízení, kontaktujte příslušná oddělení, protože včasné nahlášení a rychlá reakce mohou pomoci zmírnit případné škody a posílit bezpečnost vašeho pokladního systému.

Závěr

Vzhledem k tomu, že přijetí POS aplikace a systémů neustále roste, roste i potřeba důkladných postupů pro zabezpečení dat. 

Dodržováním osvědčených postupů uvedených v tomto článku a průmyslových standardů, jako je PCI-DSS, můžete minimalizovat rizika spojená se zranitelností pokladních systémů, chránit data svých zákazníků a zajistit trvalý úspěch svého podnikání ve stále digitálnějším světě. Chcete zlepšit online prezentaci svého podniku? Zvažte konzultaci s profesionálem agentura pro budování odkazů pomoci.

Koupí nového zařízení získáte doživotní předplatné zdarma!

cs_CZCzech