Bezpieczeństwo danych: najlepsze praktyki dotyczące Twojego systemu POS

9 stycznia 2024

Systemy POS stały się preferowanym wyborem dla wielu firm. Jednak popularność ta ma swoją cenę, ponieważ systemy te stały się głównymi celami cyberprzestępców chcących wykorzystać luki w zabezpieczeniach i naruszyć poufne dane klientów.

Przestrzeganie standardów branżowych jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu POS oraz chronić klientów i firmę. Chociaż nie jest to wymagane przez prawo, Rada ds. Standardów Bezpieczeństwa PCI udostępnia kompleksowy przewodnik zwany Branżowy standard bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI DSS) aby firmy mogły podążać.

W tym artykule omówiono najlepsze praktyki zwiększające bezpieczeństwo danych systemu POS i zapoznano się z zaleceniami PCI DSS dotyczącymi bezpieczeństwa danych punktów sprzedaży.

Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa danych w Twoim systemie POS

Oto osiem najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych, które pomogą chronić Twój system POS:

1. Monitoruj aktywność POS poprzez analizę raportów

Czy wiesz, że możesz zautomatyzować raporty w swoim systemie POS? Nowoczesny Oprogramowanie POS umożliwia planowanie raportów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych zawierających szczegółowe informacje na temat transakcji, zmian w stanie zapasów i działań pracowników. Regularne przeglądanie tych raportów może pomóc znacznie szybciej wykryć nieprawidłowości.

2. Chroń kody PIN posiadaczy kart

Wiele cyberataków związanych z systemami POS jest spowodowanych lukami w praktykach ochrony osobistych numerów identyfikacyjnych (PIN) posiadaczy kart. Aby temu zaradzić, rozważ zastosowanie kompleksowego szyfrowania wszystkich transmisji danych PIN. Kody PIN należy także przechowywać w bezpiecznym miejscu innym niż sam system POS, najlepiej w sprzętowym module bezpieczeństwa.

3. Używaj silnych haseł i regularnie je aktualizuj

Posiadanie silnego hasła jest podstawą każdej strategii bezpieczeństwa danych i dotyczy to również systemów POS. Powinieneś wybrać złożone hasło zawierające kombinację wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Unikaj łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak „123456” lub „hasło”.

4. Segmentuj swoją sieć

Segmentacja sieci polega na podzieleniu jej na izolowane podsieci, z których każda ma ograniczony dostęp do innych segmentów. Praktyka ta pomaga powstrzymać potencjalne naruszenia bezpieczeństwa i ogranicza boczny ruch atakujących w obrębie sieci.

Twoje systemy POS powinny znajdować się w oddzielnym segmencie sieci od innych, mniej bezpiecznych urządzeń. Może to zminimalizować ryzyko naruszenia w jednym obszarze lub ograniczyć wpływ pojedynczego naruszenia na całą sieć.

5. Regularnie aktualizuj i łataj oprogramowanie POS

Zagrożenia cybernetyczne stale ewoluują, a z czasem mogą pojawić się luki w oprogramowaniu POS. Aby wyprzedzić te zagrożenia, konieczne jest regularne aktualizowanie i instalowanie poprawek oprogramowania punktów sprzedaży. 

6. Przeprowadzaj audyty bezpieczeństwa

Okresowo wynajmuj zewnętrzni eksperci ds. bezpieczeństwa do przeprowadzania audytów bezpieczeństwa i ocen podatności na Twój system POS. Eksperci ci mogą zidentyfikować słabe punkty w Twoim systemie i zalecić ulepszenia zwiększające bezpieczeństwo.

7. Wdrażaj kontrolę dostępu użytkowników

Ograniczanie dostępu do systemu POS poprzez przypisanie każdemu pracownikowi unikalnych danych logowania ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa danych w punkcie sprzedaży. Przyznaj różne poziomy dostępu w zależności od ich ról i obowiązków.

Na przykład kasjerzy powinni mieć dostęp wyłącznie do przetwarzania transakcji, natomiast menedżerowie mogą mieć dostęp do wrażliwych raportów i funkcji administracyjnych. Regularnie przeglądaj i aktualizuj uprawnienia dostępu użytkowników, aby upewnić się, że są one zgodne z funkcjami stanowiskowymi pracownika.

8. Edukuj swój personel w zakresie świadomości bezpieczeństwa

Ostatecznie bezpieczeństwo Twoich systemów POS zależy od czujności i świadomości Twoich pracowników. Zainwestuj w szkolenia i programy uświadamiające w zakresie bezpieczeństwa, aby edukować swoich pracowników w zakresie najnowszych zagrożeń i najlepszych praktyk. Naucz ich rozpoznawać próby socjotechniki, wiadomości e-mail phishingowe i inne typowe taktyki stosowane przez cyberprzestępców.

Branżowy standard bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI DSS) Lista kontrolna bezpieczeństwa punktów sprzedaży

Standard bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI DSS) to zestaw kompleksowych wytycznych mających na celu ochronę informacji o kartach płatniczych i utrzymanie integralności systemów POS. Norma ta posiada lista kontrolna audytu bezpieczeństwa punktów sprzedaży. Oto przegląd listy kontrolnej zabezpieczeń punktu sprzedaży:

1. Wykryj manipulacje i naruszenia bezpieczeństwa

Zachowaj czujność pod kątem wszelkich oznak manipulacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu Twojego systemu POS. Aby zrobić to skutecznie, zwracaj uwagę na takie wskaźniki, jak uszkodzone uszczelki, brakujące śruby lub nietypowe kable w urządzeniu POS.

Obecność takich anomalii jest sygnałem ostrzegawczym potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa. Przeprowadzaj codzienne rutynowe inspekcje swoich obiektów, aby aktywnie identyfikować urządzenia do odczytu kart lub nieautoryzowany sprzęt, zanim złoczyńcy będą mogli je wykorzystać.

2. Świadomość i czujność personelu

Zapewnienie integralności systemu POS wymaga również skupienia się na personelu. Nadaj priorytet dokładnej kontroli pracowników i należytej staranności podczas procesu rekrutacji, ponieważ oszuści mogą próbować przedostać się do Twojej organizacji od wewnątrz i z zewnątrz.

Przeszkol swoich pracowników, aby regularnie sprawdzali numery seryjne terminala i PIN Pada, aby upewnić się, że nie zostały one naruszone ani zmienione.

3. Bezpieczeństwo sprzętu i sieci

Wdrażaj rygorystyczne środki bezpieczeństwa, gdy technicy odwiedzają Twoją lokalizację w celu naprawy lub konserwacji. Wymagaj od nich zalogowania się i potwierdzenia tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

Powinieneś także zadbać o to, aby podczas wszelkich prac z PIN-padami towarzyszył im Twój personel. Jest to szczególnie istotne w przypadku niezapowiedzianych wizyt. Na koniec po wizycie technika sprawdź kable podłączone do urządzenia pod kątem niestandardowego lub podejrzanego sprzętu.

4. Środki bezpieczeństwa fizycznego 

Zwiększ bezpieczeństwo fizyczne swoich urządzeń POS, bezpiecznie montując PIN-pady do lady lub umieszczając je w miejscu niedostępnym dla nieupoważnionych osób. Upewnij się, że kamery bezpieczeństwa mają dobrą widoczność do wszystkich urządzeń POS i terminali PIN Pad, aby pomóc w dochodzeniu w przypadku naruszenia bezpieczeństwa.

Dodatkowo chroń zapasowe urządzenia POS, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i zawsze zmieniaj domyślne hasło administratora urządzenia POS na silne, unikalne.

5. Protokół reagowania na incydenty

Jeśli podejrzewasz naruszenie bezpieczeństwa lub manipulację, musisz działać natychmiast. Skontaktuj się z odpowiednimi działami, gdy tylko odkryjesz dowody manipulacji lub wymiany urządzenia, ponieważ terminowe raportowanie i szybkie reagowanie mogą pomóc w ograniczeniu potencjalnych szkód i wzmocnieniu bezpieczeństwa Twojego systemu POS.

Wniosek

Jako przyjęcie Aplikacje POSowe i systemów stale rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na solidne praktyki w zakresie bezpieczeństwa danych. 

Postępując zgodnie z najlepszymi praktykami opisanymi w tym artykule i stosując się do standardów branżowych, takich jak PCI-DSS, możesz zminimalizować ryzyko związane z lukami w zabezpieczeniach systemów POS, chronić dane swoich klientów i zapewnić dalszy sukces swojej firmy w coraz bardziej cyfrowym świecie. Czy chcesz zwiększyć obecność swojej firmy w Internecie? Rozważ konsultację ze specjalistą agencja budowania linków pomóc.

Kup nowe urządzenie i zyskaj darmową subskrypcję LIFETIME!

pl_PLPolish